středa 8. března 2017

Antrakogram

antrakogram [řec.], biol. preparát k mikrotech. studiím, při jehož zhotoveni byla pletiva organismu zuhelnéna. V.t. spodogram.

Děnisov

Děnisov [-ňi-] Andrej Ivanovič, *1906, sov. právník; obor teorie státu a práva, prof. univ. v Moskvě, předseda Vše-svaz. spol. pro kult. styky se zahr. (1948 až 1956), předseda práv. komise při radě min. SSSR (1956 - 62). Hl. spisy; Demokracie, Předmět a metoda teorie státu a práva.

úterý 7. března 2017

Dietrichová

Dietrichová [dý-] Marlene, * 1910, něm., pak amer. film. herečka a šansoniérka, od 1930 v USA. V 30. letech vytvořila typ svůdné ženy, především ve filmech von Sternberga (Modrý anděl, Maroko, Plavovlasá Venuše, Šanghajský expres, Žena a tatrman). Pak role v spol. komediích (Anděl, Pokušení), v 60. letech dram. role (Norimberský soud).

Brates

Brates [-Š], jezero v Rumunsku při ústi Prutu do Dunaje, 21 km2. Vzniklo přehrazením toku nánosy řek v souto-kové oblasti.

Abaja

Abaja [-bá-], sladkovodní jezero v sev. Etiopii, v Etiopském příkopu, 1268 m n.m., 1256 km2, hloubka až 13 m. Rybolov.

Bednář Alfonz

Bednář Alfonz, * 1914, sl. prozaik, film. scenárista, překl. z angl. a amer. liter. (Hemingway, Mark Twain, Shaw, Faulkner). Autor próz o Sl. nár. povstání (Skleněný vrch, Hodiny a minuty). Vnitřní protikladnost vesnice 20. let zachytil v románě Hromový zub. Další romány: Balkón bol privysoko, Za hrst' drobných. Napsal též cestopis Grécke zátišie a několik film. scénářů (Slnko v sieti. Organ, Tri dcéry, Penelopa). Z.um. (1964); l.s.c. (1967).

Aatípyrin

aatípyrin [-ty-rín, řec.], heterocyklická slouč., hořká kryst. látka. Antipyre-tikurn a analgetikum.